KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Fakültesi

2020 YKS sonuçlarına göre kayıt işlemleri...-01.09.2020

2020 YKS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ! 
 
E-KAYIT 2020-YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri tüm programlar için üniversiteye gelmeden E-Devlet şifresiyle internet üzerinden elektronik ortamda 29 Ağustos - 06 Eylül 2020 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar yapılacaktır. E-Kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecektir. E-kayıt sistemiyle internet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenciler 31 Ağustos - 05 Eylül 2020 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır. 
 
E-KAYIT İŞLEMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
2020-YKS ile Üniversitemize yerleşen tüm öğrenciler bulundukları yerdeki PTT şubelerine nüfus cüzdanı ile şahsen müracaat ederek “E-Devlet” şifresi almaları gerekmektedir. E-Devlet şifresi alan öğrenciler E-Kayıt işlemi için https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresine girdikten sonra “E-Hizmetler” bölümüne tıklayarak açılan sayfada yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” sekmesinden 29 Ağustos - 06 Eylül 2020 tarihleri arasında “E- Devlet” şifresiyle kayıt yaptırabilirler. 
 
E-K AYIT YAPAMAYANLARIN KAYIT İŞLEMİ
E-Devlet şifresi ile elektronik kayıt yapamayan; Liseden mezun olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde mezun bilgileri görünmeyen ve Üniversitemize yerleşen öğrenciler lise diploması, diploması hazır olmayanların ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi ile 31 Ağustos - 05 Eylül 2020 tarihleri arasında yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek mesai saatleri içinde (08:00-17:00 arası) kayıtlarını yaptıracaklardır. 
 
LİSEDEN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI
2020 YKS sonucunda Üniversitemize yerleşen ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrencilerin 31 Ağustos - 05 Eylül 2020 tarihleri arasında Üniversitemize gelerek geçici kayıtlarının yaptırmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak olup bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. Bu durumda olup 31 Ağustos - 05 Eylül 2020 tarihleri arasında geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 4. maddesindeki Yükseköğretim Programlarına Kayıt İşlemleri başlığı altındaki açıklamalara göre belirlenmiştir. 
 
YENİ KAYIT ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ
E-Devlet üzerinden kayıt yapanlar ve E-Kayıt yapamayarak şahsen Üniversitemize gelerek yeni kayıt olan (Geçici kayıt olanlar dahil) tüm öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında alacakları derslere ait ders kayıtları 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm öğrenciler belirtilen tarih aralığında Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak ilgili döneme ait “ders kayıt” işlemini yapmaları gerekmektedir. Ders kaydı yapmak için 
 tıklayınız. Tüm öğrenciler öğrenim süresince zorunlu-seçmeli derslere ait ders kayıt işlemlerini her yarıyıl başlangıcında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kendileri yapmak zorundadırlar. 
 
YENİ KAYIT ÖĞRENCİLERİN DERS MUAFİYET (İNTİBAK) İŞLEMLERİ 
 
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans-Lisans Yatay Geçiş, Ders Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin 20 maddesinin 6. Fıkrasında; Önlisans ve Lisans programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda almış oldukları derslerden başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersler için en geç eğitim öğretim döneminin başladığı hafta içinde bir defaya mahsus olmak üzere muafiyet ve intibak talebinde bulunabilirler. Yabancı dil hazırlık programı öğrencileri için 
Hazırlık Programını bitirdikten sonra muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. Muafiyet ve intibak sonucuyla ilgili öğrenciler beş (5) iş günü içinde düzeltme talebinde bulunabilirler. Muafiyet ve intibak işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:  a) Yeni kayıt olunan birimin yönetim kurulu, muafiyet/intibak talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden eşdeğerlik verilenleri belirleyerek muafiyet veya intibakını yapar.  b) Derslerin eşdeğer sayılmasında; ders içeriklerinde % 70 uygunluk aranmalı, ders adı ve AKTS’ye bakılmamalı ve ders kredi eksikliği bir krediden fazla (4 yerine 2 kredi gibi) olmamalıdır.  c) Muaf/intibak derslerine göre yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve muaf/intibak tutulan derslerin yerine ders alınabilecek şekilde bir üst sınıfa yerleştirme yapılır.  d) Alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencinin transkriptine işlendikten sonra ilgili birimi/bölümü tarafından öğrenciye tebliğ edilir. 
 
Ders Muafiyet İşlemleri için öğrencilerin en geç 09 Ekim 2020 tarihine kadar Birim Bölüm Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir. 
 
ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (HARÇ) ÖDEME HAKKINDA AÇIKLAMA
Birinci öğretim (Gündüz) öğrencileri katkı payı ödemeden ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak Üniversitemize kayıt olmadan önce birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı olan öğrenciler ikinci üniversite olarak Üniversitemizde birinci öğretim programına kayıt yaptırmaları halinde kayıt oldukları programa ait öğrenci katkı payını 31 Ağustos-25 Eylül 2020 tarihleri arasında kendileri ödemek zorundadır. Katkı payı ödemesi gereken öğrenciler katkı payını 31 Ağustos-25 Eylül 2020 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeden (VAKIFLAR BANKASI İnternet bankacılığı, Şubelerinden veya ATM'lerinden “Öğrenci numarası ile” ödeyeceklerdir. (Ödemeler sadece Öğrenci No ile yapılmalıdır. Öğrenim Ücretleri Sistem üzerinden bankaya aktarılmıştır.) Katkı payını ödemeyen öğrencilerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıtları yapılmayacaktır varsa yapılmış ders kayıtları iptal edileceği için ders ve sınavlara katılamayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır. (Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız) 
 
 
İkinci öğretim (Gece) öğrencileri öğrenim ücretini 31 Ağustos-25 Eylül 2020 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeden VAKIFLAR BANKASI İnternet bankacılığı, Şubelerinden veya ATM'lerinden “Öğrenci numarası ile” ödeyeceklerdir (Ödemeler sadece Öğrenci No ile yapılmalıdır. Öğrenim Ücretleri Sistem üzerinden bankaya aktarılmıştır.) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları yapılmayacaktır varsa yapılmış ders kayıtları iptal edileceği için ders ve sınavlara katılamayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır. (Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız) 
 
AÇIKLAMALAR!
1) YKS ile Üniversitemize yerleşen ve askerlik sorunu olan (Yaş haddi, kaçak durumu vb.) erkek öğrencilerin kayıtları yapılacak ancak Askerlikle ilgili sorunu ortadan kalktığını belgeleyene kadar öğrenime devam ettirilmeyecek olup izinli sayılacaklardır. 
 
2) Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili 2020/2755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10/3. maddesinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereği ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıranlar, ikinci üniversitenin katkı payını öderler. 
 
3) Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra üniversitemizdeki öğreniminiz süresince öğrenci 
 bilgi sistemine  giriş  için  gerekli  olan  kullanıcı  adı;  öğrenci  numarası,  şifre;  T.C Kimlik 
 numarasının  ilk  beş   rakamıdır. Öğrenci Bilgi Sistemine Girmek İçin Tıklayınız