KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Fakültesi

ÜNİVERSİTEMİZİN VE FAKÜLTEMİZİN ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

Milenyumla beraber, öğrenci ve öğretim elemanı hareketlilikleri, ortak uluslararası araştırmalar ve eğitim, yükseköğretimin uluslararasılaşmasında önemli alanlar haline gelmiştir. Günümüzde mezun öğrencilerimizden çok sayıda yabancı dili bilmeleri ve küresel ölçekte etkileşim kurabilmek için uluslararası ve kültürlerarası becerilere sahip olmaları beklenmektedir.

Uluslararasılaşma ile öğrenciler ve öğretim elemanları, küresel konular, farklı ülkeler, kültürler ve dillerdeki eğitim sistemlerini beraber dizayn edecekler ve işbirlikleriyle daha hızlı bilim ve teknoloji transferi gerçekleşecektir. 1992 yılında kurulan KSÜ, kendisini sürekli geliştirerek çağdaş bir profil kazanmış ve yüksek standartlarda eğitim vermeyi temel amacı olarak benimsemiştir. Öğrencilere sağlanan olanaklar arasında rehberlik, sağlık, beslenme, ulaşım, barınma, kafeterya, bankacılık, kültürel merkezler, internet, laboratuvarlar ve spor merkezi yer almaktadır. Öğrenciler ayrıca, öğrenim kredileri ve burslarla desteklenmektedir. Başarılı altyapı ve çevre planlaması ile modern bir görünüme sahip olan Avşar Yerleşkesinde, akıllı sınıflar, amfiler (140-250 kişi), konferans salonları (250-300 kişi), donanımlı laboratuvarlar, spor olanakları, internet salonları ve kütüphaneler ile öğrencilere en iyi hizmetin sunulması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizin tüm fakülte, yüksekokul, enstitü ve meslek yüksekokullarında mevcut olan akıllı sınıflarda dersler, projeksiyon cihazları ve LCD ekrana sahip bilgisayarlarla görsel olarak desteklenerek işlenmektedir. Üniversitemizde 54 farklı ülkeden toplam 606 ön lisans, 1776 lisans ve 67 lisansüstü programlara kayıtlı uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Uluslararası öğrencilerimizin toplam öğrenci sayımıza oranı yaklaşık % 6.75’dir.

Üniversitemiz 2019 yılı itibariyle Mevlana programı kapsamında 47, Erasmus kapsamında 78 yabancı üniversite ile anlaşması bulunmaktadır. Yurtiçinde üniversitelerarası öğrenci değişim imkânı sağlayan Farabi programında ise Türkiye’deki tüm üniversiteler ile anlaşmamız bulunmaktadır. – Erasmus ve Mevlana Programları ile Türk yükseköğretim kurumlarıyla diğer ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Erasmus ve Mevlana programları kapsamında;

• Yurtdışından gelecek öğrenci ve araştırmacıların ülkeye uyumunu sağlayan ve gündelik yaşamını kolaylaştıran sistemler oluşturulması,

• Yurt dışından öğrenci gelişini arttırmak için, Fakültemizin uluslararası düzeyde ilgi çekebilecek öğretim ve araştırma programları belirlenerek, bu alanlarda ortak program açılmasının özendirilmesi sağlanacaktır.