KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Fakültesi

Fakültemizde, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi-13.05.2022

Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Talimatnamenin 14/a maddesi gereğince, araştırılması istenilen, uygulamaya yönelik yapılması gereken proje konularının tespiti için 10.05.2022 tarihinde  Orman Fakültesi Prof. Dr. Mehmet KANAT anfisinde toplantı gerçekleştirilmiştir. 

K.S.Ü Orman Fakültesi Dekanı, Dekan Yrd.ları ve öğretim üyelerinin katılımı yanı sıra, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Sn. Abdulkadir Yıldızbakan, Enstitü Müdür Yrd. Sn. Mustafa Albayrak, Başmühendisler ve Mühendislerin katılımlarıyla bir araya gelinmiştir.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin'in açılış ve takdim konuşmalarının ardından Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Sn. Abdulkadir Yıldızbakan 2021 yılında  gerçekleştirdikleri projelerin sonuçları, yeni alınan projelerin kapsam ve amaçları ve devam eden projelerin içeriği hakkında bilgiler aktarmıştır. Araştırılması istenen yeni konular ve bu konulara ait uzmanların belirlenmesi gibi bir çok proje odaklı görüş ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Gelecek yıl (2022) içerisinde gerçekleştirilecek proje işbirliklerinin ve koordinasyonun daha çok arttırılması hususunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplantı temennilerin ve taleplerin alınmasının ardından sonlandırılmıştır.