KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Fakültesi

KALİTE POLİTİKASI VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI-05.12.2018

 Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Fatih MENGELOĞLU tarafından 27.11.2018 tarihinde fakültemiz akademik ve idari personeline "Kalite Politikamız ve Kalite Güvence Sistemi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.