EN

Prof.Dr. HASAN SERİN

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  2004, Doktora, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı-Trabzon

  1997, Yüksek Lisans, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı-Trabzon

  1991, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü-İstanbul

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  3. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş (Görevi: Bilim Kurulu)

 • İDARİ GÖREVLER

  2015-2016 KSÜ Pazarcık MYO, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği

  2015- KSÜ FBE, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı

  2015- KSÜ BAP Araştırma Komisyon Üyeliği

  2014– KSÜ Orman Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği

  2013- KSÜ Orman Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2008–2011 KSÜ Orman Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği

  2006 - KSÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ

  Serin, H., Uluca, H., İmitasyon Kraft Kağıt Endüstriyel Müşterilerin Ürün İle İlgili Karşılaştıkları Sorunların Araştırılması, 2015/3- 40YLS, KSÜ BAP YLS Projesi

  Serin, H., Ceyhan M., Mersin İlindeki Küçük Ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma, 2015/3-3YLS, KSÜ BAP YLS Projesi

  Serin, H., Şimşek, A., Kahramanmaraş İlinde Sanayi Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Araştırma 2015/1-47YLS, KSÜ BAP YLS Projesi

  Serin, H. Durgun, M., ve Şahin, Y., Doğu Akdeniz Bölgesi Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri İşletme Yöneticilerinin Ekonomik Okuryazarlık Seviyesinin Belirlenmesi 2015/2-42M. KSÜ BAP

  Serin, H., Durgun, M., Türkiye Orta Ve Büyük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Stratejik Yönetim Anlayışının Belirlenmesi, 2014/2-27YLS KSÜ BAP YLS Projesi

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ

  Akay, A. E., Serin, H., Pak, M., Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, TOVAG 115R048, (Araştırmacı),

  Akay, A. E., Serin, H., Pak, M., Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin, TOVAG 108O125, (Araştırmacı)

  Mengeloğlu, F., Kurt, R., Tutuş, A., Serin, H., ve Alma, M.H., Plastik, Tarımsal ve Orman Endüstrisi Atıklarının Odun-Plastik Kompozit (OPK) Üretiminde Kullanılması, TOVAG 106O179 (Araştırmacı)

 • DPT PROJESİ

  2008-2011 Yukarı ve Orta Ceyhan Havzasında Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Teknoloji Merkezi Alt Yapsısının Oluşturulması (Araştırmacı)

 • ÖDÜLLER
 • ÜYELİKLER

  Orman Mühendisleri Odası

  Türk Ergonomi Derneği

 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER

  Bartın Orman Fakültesi Dergisi

  African Journal of Agricultural Research

  Ormancılık Dergisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Türkiye Ormancılık Dergisi

 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER
 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR
 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri