EN

Doç.Dr. HAKAN OĞUZ

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Doktora, Texas A&M University, 2004

  Y. Lisans, Texas A&M University, 1999

  Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1993

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu (Sekreterya)

 • İDARİ GÖREVLER

  Dekan Yardımcısı (Ağustos 2014 - Halen)

  Peyzaj Teknikleri ABD Başkanı (Mayıs 2014 - Halen)

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ

  Zengin, M., Gürbüz, M., Oğuz, H. Kahramanmaraş-Göksun İlçesi Kaynak Değerlerinin Koruma-Kullanma Dengesi Bakımından Değerlendirilmesi ve Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. KSÜ BAP Projesi

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ

  Alphan H., Oğuz H. Sayısal Manzara Bilgisinin CBS Temelli Çok Kriterli Değerlendirme (ÇKD) Sürecine Entegrasyonu: Kıyı Peyzajlarında Yapılaşma için Uygunluk Değerlendirmesi. TÜBİTAK-TOVAG. Proje No: 2140391

  Alphan, H., Yılmaz, K.T., Oğuz, H. Mersin-Erdemli İlçesi Kıyı Peyzajındaki Gelişimin İzlenmesi: Mevcut Yapılaşma Eğilimleri ve Gelecek Kestirimleri. TÜBİTAK-ÇAYDAG

  Nurlu, E., Doygun, H., Oğuz, H. Entegre Değerlendirme Yöntemleri Kullanılarak İzmir Kenti için Sürdürülebilir Alan Kullanım Önerileri Geliştirilmesi. TÜBİTAK-COST Proje No: 109Y210

  Oğuz, H. Kahramanmaraş ve Gaziantep Kent Büyümesinin ve Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Değişiminin 2040 Yılına Kadarki Simülasyonu. TÜBİTAK-ÇAYDAG, Proje No: 109Y164

  Akay, A.E., Erdas, O., Oguz, H., Doukas, K. Orman Yangınlarının Öncesinde ve Sonrasında Koruma Amaçlı Altyapı Sistemi Olarak Orman İnşaatı Tesisleri. TÜBİTAK Proje No: 109O800

  Doygun, H., İlçim, A., Atmaca, M., Oğuz, H. Kahramanmaraş Kentinde Biyotopların Haritalanması. TÜBITAK-ÇAYDAG, Proje No: 107Y148

 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER

  Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Öğrenim Bursu

 • ÜYELİKLER
 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER

  Applied Geography

 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  OGUZ HAKAN A Software Tool for Retrieving Land Surface Temperature from ASTER Imagery. Tarım Bilimleri Dergisi (Kabul Edildi)

  OGUZ HAKAN, BOZALI NURI (2014). Gaziantep Kentinde 2040 Yılına Kadar Olusabilecek Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Degisiminin Tahmini. Tarım Bilimleri Dergisi, 20, 83-101

  OGUZ HAKAN (2013). LST calculator: a program for retrieving land surface temperature from LANDSAT TM/ETM+ imagery. Environmental Engineering and Management Journal , 12(3), 549- 555

  Oguz Hakan, Zengin Murat (2011). Analyzing land use/land cover change using remote sensing data and landscape structure metrics: A case study of Erzurum, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 20(12), 3258-3269

  OGUZ HAKAN (2012). Simulating Future Urban Growth in the City of Kahramanmaras, Turkey from 2009 to 2040. Journal of Environmental Biology, 33, 381-386

  Akay Emin Abdullah, Oguz Hakan, Karas Rakip Ismail, Aruga Kazuhiro (2009). Using LiDAR Technology in Forestry Activities. Environmental Monitoring and Assessment, 151, 117-125

  Oguz H, Klein AG, Srinivasan R (2008). Predicting Urban Growth in a US Metropolitan Area with No Zoning Regulation. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2(1), 9-19

  Oguz H, Klein AG, Srinivasan R (2007). Using the Sleuth Urban Growth Model to Simulate the Impacts of Future Policy Scenarios on Urban Land Use in the Houston-Galveston-Brazoria CMSA. Research Journal of Social Sciences, 2, 72-82.,

  Oguz H, Klein AG, Srinivasan R (2007). Calibration of the Sleuth Model Based on the Historic Growth of Houston. Journal of Applied Sciences, 7(14), 1843-1853

  Dietzel C, Oguz H, Hemphill JJ, Clarke KC, Gazulis N (2005). Diffusion and Coalescence of the Houston Metropolitan Area: Evidence Supporting a New Urban Theory. Environment and Planning B: Planning and Design, 32, 231-246

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  DOYGUN HAKAN,ILÇIM AHMET,ATMACA MUSTAFA,OGUZ HAKAN (2013). The Importance of Biotope Mapping from the Viewpoint of Protection of Urban Environment and Sustainable Urban Development: The Case of the City of Kahramanmaras. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 32-37.

  Oguz H, Doygun H, Zengin M (2009). Iklim Kosullarını Iyilestirici Özellikleri Yönünden Ormanların Kent Peyzajına Katkılarının Arastırılması: K.Maras Örnegi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 224- 231.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  Hakan Oğuz, Şule Kısakürek, Erdi Ekren. Kazdağı Milli Parkı Önemli Bitkileri İçin Dijital Koleksiyonun Geliştirilmesi. EKOLOJİ 2015 Sempozyumu. Ordu

  Hakan Oğuz, Daban Kadhim Omer Dabbagh. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanarak Kent Büyümesinin Yer Yüzey Sıcaklığı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Duhok - IRAQ Örneği. EKOLOJİ 2015 Sempozyumu. Ordu.

  Hakan Oğuz, Soran Omar Ahmed, Daban Kadhim Omer Dabbagh. Adana Kent Büyümesinin Yer Yüzey Sıcaklığı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. EKOLOJİ 2015 Sempozyumu Ordu.

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  Oguz Hakan, Kisakürek Sule, Ekren Erdi, Türk Döndü, Abdi Badeea Shafeeq (2014). Creating a Digital Library Collection of Some Ornamental Plants in the Landscape. 3rd International Nonwood Forest Products Symposium, 869-878

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR

  Zengin Murat, Gürbüz Mehmet, Oguz Hakan, Göksun Ilçesinin Turizm Potansiyeli (2013) Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı 128, ISBN:978-605-344-085-7,

 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

 • Kişisel Web Sayfam

  Kişisel Web Sayfamı ziyaret etmek için lütfen tıklayın: www.hakanoguz.co.nf

Fotoğraf Galeri

KSÜ Orman Fakültesi Mezuniyet Töreni