EN

Prof.Dr. FATİH MENGELOĞLU

Ahşap Esaslı Levhalar, Polimer Kompozitler, Polimer Köpükler

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Michigan Technological University, School of Forestry and Wood Products, Forest Product Enginering, Houghton, Michigan, ABD (Doktora)

  Michigan Technological University, School of Forestry and Wood Products, Forest Product Enginering, Houghton, Michigan, ABD (Yüksek Lisans)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendiliği, Lisans Eğitimi

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  TÜBİTAK Destekli Tarımsal ve Doğa Bilimlerine Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Eğitmen, 2015, Trabzon

  TÜBİTAK Destekli Tarımsal ve Doğa Bilimlerine Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Eğitmen ve Proje Koordinatörü, 23-25 Mayıs 2014, Kahramanmaraş

  TÜBİTAK Destekli Tarımsal ve Doğa Bilimlerine Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Eğitmen, 2013, Kahramanmaraş

 • İDARİ GÖREVLER

  Orman Fakültesi Dekanı, Kahramanmaraş Sütçü Imam Universitesi, 2016-.....

  Mevlana Kurum Koord., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rektörlük, 2013-2015

  Erasmus Kurum Koord., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rektörlük, 2010-2015

  Farabi Kurum Koord., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rektörlük, 2010-2015

  Diş İlişkiler Birim Başk., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rektörlük, 2010-2015

  Dekan Yardımcısı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, 2004-2010

 • DİĞER PROJELER

  Polimer/Silika Aerojel kompozitlerin üretilmesi, mekanik ve termal performanslarının incelenmesi

  Farklı Erime Akış İndeksine Sahip Polipropilen Esaslı Ahşap-Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • BAP PROJESİ

  Kumaş Atıklarının Polyester Esaslı Kompozit Malzeme Üretiminde Değerlendirilmesi

  PVA Esaslı Odun Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Bazı Özelliklerinin (Fiziksel, Mekanik, Mantara Karşı Dayanıklılık ve Bozunma) Belirlenmesi

  Polimer –Organokil Nanokompozitlerin Sentezlenmesi, Mekanik, Morfolojik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi

  Titanyum Dioksit’in Polivinil Alkol (PVA) Esaslı Biyobozunur Kompozit Filmlerin UV-Yaşlanması Üzerine Etkisi

  Çapraz Bağlanmanın PVA Esaslı Biyobozunur Kompozit Filmlerin Özellikleri Üzerine Etkisi

  Mobilya sektöründe kullanılabilecek poliüretan esaslı levhaların üretimi

 • SANTEZ PROJESİ

  Melamin Emdirilmiş Kağıt (MEK) Atıklarının Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi, (Yürütücü) (Devam Ediyor)

  Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıkların Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu, (Araştırmacı/uzman) (Tamamlandı)

  Farklı Plastiklerin ve Lignoselülozik Hammadde Kullanılarak Ekstrüzyon Yöntemiyle Odun-Plastik Kompozit Profillerin Üretilmesi, (Araştırmacı/uzman) (Tamamlandı)

 • TÜBİTAK PROJESİ

  Kurak Ve Yarı-Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip- Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti, (Yürütücü) (Devam Ediyor)

  Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi, (Araştırmacı/uzman) (Devam Ediyor)

  Ekonomik Binalar İçin Yüksek Oranda Biokütle Kullanarak Biokütle-Geri Dönüşüm Plastik Profil ve Panel Yapımı, (Yürütücü) (Tamamlandı)

  Biyolojik Olarak Bozunabilen Polimer Kompozit ve Köpüklerin Üretimi, (Yürütücü) (Tamamlandı)

  Odun-Plastik Kompozit Köpük Üretimi: Mikro-Hücre Yöntemi ve Ekstrüzyon Yöntemi, (Yürütücü) (Tamamlandı)

  Plastik, Tarımsal ve Orman Endüstrisi Atıklarının Odun-Plastik Kompozit (OPK) Üretiminde Kullanılması, (Yürütücü) (Tamamlandı)

  Tekstil Kimyasalı Modifikasyonunun Kavaktan Üretilen Paralel Şerit Kerestelerinin Bazı Fiziksel, Mekanik ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, (Araştırmacı/uzman) (Devam Ediyor)

  Odun Esaslı Levhalarda Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tespiti ve Sınırlandırılması, (Araştırmacı/uzman) (Tamamlandı)

  Selüloz Nanokristalit (Whiskers) Takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi, (Araştırmacı/uzman) (Tamamlandı)

  Türkiye’deki Hızlı Gelişen Kavak Klonlarının ve Bor Bileşiklerinin Yanmaya Dayanıklı Tabakalanmış Kaplama Kereste Üretiminde Kullanılması İmkânları (Araştırmacı/uzman) (Tamamlandı)

 • DPT PROJESİ

  Yukarı ve Orta Ceyhan Havzasında Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Teknoloji Merkezi Alt Yapısının Oluşturulması, (Araştırmacı/uzman) (Tamamlandı)

 • ÖDÜLLER

  UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE VIII. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, Taşıt Tekstilleri (Kara, Deniz, Hava-Uzay, Demiryolu) alanında Proje Birinciliği, 2016

  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2005, 2007, 2008, 2012, 2016

  TÜBİTAK Başarı Öyküleri Paylaşım Günleri, TÜBİTAK, 20 Nisan 2011

  Doktora Sonrası Yurt Dışı Burs Programı, TÜBİTAK, 2005

  Best Student Paper Award, Society of Plastic Engineers, ANTEC, Dallas, Texas, USA, 2002

  Best Student Paper Award, Society of Plastic Engineers, ANTEC, Orlando, Florida, USA, 2001

  Yurt Dışı Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı, 1995-2001

 • ÜYELİKLER

  Society of Plastics Engineers

  Orman Mühendisliği Odası

 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

  Turkish Journal of Forest Science

  Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Cavdar, A.D., Kalaycıoglu, H. and Mengeloglu, F. (2016). “Technological properties of thermoplastic composites filled with fire retardant and tea mill waste fiber” JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, V 50 (12), pp. 1627-1634

  Bal, B.C., Bektaş, İ., Mengeloğlu, F., Karakuş, K. and Demir, H.Ö. “Some technological properties of poplar plywood panels reinforced with glass fiber” Construction and Building Materials, 101 (2015) 952–957

  Mengeloglu, F., Bozkurt, F., Başboğa, İ.H. and Yüce, Ö. 2015. "WASTE MELAMINE IMPREGNATED PAPER (MIP) IN THERMOSET AND THERMOPLASTIC BASED COMPOSITES" PRO LIGNO, Vol. 11, N° 4, pp. 165-172

  Mengeloglu, F., Başboğa, İ.H. and Aslan T. 2015. "SELECTED PROPERTIES OF FURNITURE PLANT WASTE FILLED THERMOPLASTIC COMPOSITES" PRO LIGNO, Vol. 11, N° 4, pp. 199-206

  Cavdar, A.D., Mengeloğlu, F., Karakus, K. (2015). Effect of boric acid and borax on mechanical, fire and thermal properties of wood flour filled high density polyethylenecomposites, MEASUREMENT

  Cavdar, A.D., Mengeloğlu, F., Karakus, K., Tomak, E.D. (2014). Effect of Chemical Modification with Maleic, Propionic, and Succinic Anhydrides on Some Properties of Wood Flour Filled HDPE Composites, BioRes.

  Özdemir, F., Serin, Z. O., and Mengeloğlu, F. (2013). "Utilization of red pepper fruit stem as reinforcing filler in plastic composites," BioRes. 8(4), 5299-5308.

  Özmen, N., Çetin, N.S., Mengeloğlu, F. and Birinci, E. (2013). Vinyl Acetate Modified Scots Pine Reinforced HDPE Composites: Influence of Various Levels of Modification on Mechanical and Thermal Properties. BioResources, 8,1,1361 -1373

  Özmen, N., Cetin, N.S., Mengeloglu, F., Birinci, E. and Karakus, K. (2013). Effect of Wood Acetylation with Vinyl Acetate Acetic Anhydride on the Properties of Wood-Plastic Composites. BioResources, 8 (1), 753-767

  Mengeloglu, F. and Karakus, K. (2012). Mechanical Properties of Injection-Molded Foamed Wheat Straw Filled HDPE Biocomposites: The Effects of Filler Loading and Coupling Agent Contents. BioResources, 7 (3), 3293-3305

  Ayrilmis, N., Akbulut, T., Dundar, T., White, R. H., Mengeloglu, F., Buyuksari, U., Candan, Z. and Avci, E. (2012). Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood-Polypropylene Composites, Construction and Building Materials. 33, 63-69.

  Kurt, R., Mengeloglu, F. and Meric, H. (2012). The effects of boron compounds synergists with ammonium polyphosphate on mechanical properties and burning rates of wood-HDPE polymer composites, EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS

  Cavdar, A.D., Kalaycıoglu, H. and Mengeloglu, F. (2011). Tea mill waste filled thermoplastic composites: the effects of plastic type and fiber loading, Journal of Reinforced Plastics and Composites pp: 1-12.

  Kurt, R. and Mengeloglu, F. (2011). Utilization of Boron Compounds as Synergists with Ammonium Polyphosphate for Flame Retardant Wood-Polymer Composites, Turk J Agric For, 35, 1-9.

  Ozdemir, T. and Mengeloglu, F. (2008). Some Properties of Composite Panels Made from Wood Flour and Recycled Polyethylene, 9, 2559-2569 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

  Mengeloglu, F. and K. Karakus. (2008). Some Properties of Eucalyptus Wood Flour Filled Recycled High Density Polyethylene Polymer-Composites, 32, 537-546 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY

  Kurt, R. and Mengeloglu, F. (2008) The effect of Boric acid/Borax treatment on selected mechanical and combustion properties of poplar laminated veneer lumber, Cilt: 53, No: 2, Sf: 113-120. WOOD RESEARCH

  Mengeloglu, F. And Karakus, K. (2008). Thermal Degradation, Mechanical Properties and Morphology of Wheat Straw Flour Filled Recycled Thermoplastic Composites, 8, 500-519. SENSORS

  Mengeloglu, F. and Kabakci, A. (2008). Determination of Thermal Properties and Morphology of Eucalyptus Wood Residue Filled High Density Polyethylene Composites, 9, 107-119. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

  Mengeloglu, F. and Karakus, K. (2008). Polymer-Composites From Recycled High Density Polyethylene and Waste Lignocellulosic Materials, 17 (2), 211-217. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN

  Mengeloglu, F., Kurt, R., Gardner, D.J. and O'Neill, S. (2007). Mechanical properties of extruded high density polyethylene and polypropylene wood flour decking boards, 16(7):477-487. IRANIAN POLYMER JOURNAL

  Bektas, I., Guler, C., Kalaycioglu, H., Mengeloglu, F. and Nacar, M. (2005). The manufacture of particleboards using sunflower stalks (helianthus annuus l.) and poplar wood (populus alba L.), 39 (5): 467-473. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS

  Mengeloglu, F., and Matuana, L.M. (2003). "Mechanical Properties of Extrusion Foamed Rigid PVC/Wood-Flour Composites," 9 (1): 26-31. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY

  Matuana, L.M. and Mengeloglu, F. (2002). Moisture as Foaming Agent in the Manufacture of Rigid PVC/Wood-Flour Composite Foams, 8 (4): 264-270. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY

  Matuana, LM. and Mengeloglu, F. (2002). Manufacture of rigid PVC/wood-flour composite foams using moisture contained in wood as foaming agent, JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY

  Mengeloglu, F. and Matuana. L.M. (2001). Foaming of Rigid PVC/Wood-Flour Composites Through a Continuous Extrusion Process, 7 (2): 142-148. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY

  Matuana, L.M and Mengeloglu, F. (2001). Foaming of Impact Modified Rigid PVC/Wood-Flour Composites, 7 (2): 67-75. JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY

  Mengeloglu, F. and Matuana, L.M. (2000). Julia King. Effects of Impact Modifiers on the Properties of Rigid PVC/Wood-Fiber Composites. Journal of Vinyl & Additive Technology. 6 (3) 153-157.

  Mengeloglu, F. and Gardner, J.D. (2000). Recycled CCA-Treated Lumber in Flakeboards: Evaluation of Adhesives and Flakes, 50 (2): 41-45. FOREST PRODUCTS JOURNAL

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  BAŞBOĞA, I.H., KARAKUŞ, K., MENGELOĞLU, F. 2015. UTILIZATION OF RED PİNE WOD RESIDUE IN THE MANUFACTURE OF THERMOPLASTIC BASED POLYMER COMPOSITES, Selçuk Üniversitesi Teknik online Dergisi, Özel Sayı-1 (UMK-2015), s. 1005-1015. (Konyada III. Ulusal Mobilya Kongresinde sunulmuştur)

  Karakuş, K. & Mengeloğlu, F. 2015. ODUN PLASTİK KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİNDE TARIMSAL ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Selçuk Üniversitesi Teknik online Dergisi, Özel Sayı-1 (UMK-2015), s. 228-237 (Konyada III. Ulusal Mobilya Kongresinde sunulmuştur)

  Yaldızci, E.Ş., Avcı, B., Bağış, C., Bozkurt, F., Başboğa, İ.H., Mengeloğlu, F. 2015. Polyester Esaslı Kompozit Malzeme Üretilmesinde Kumaş Atıklarının Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Teknik online Dergisi, Özel Sayı-1 (UMK-2015), s. 555-560. (Konyada III. Ulusal Mobilya Kongresinde sunulmuştur)

  Avcı, B., Bağış, C., Yaldızci, E.Ş., Bozkurt, F., Başboğa, İ.H., Mengeloğlu, F. 2015. Çapraz Bağlanmanın PVA Esaslı Biyobozunur Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Teknik online Dergisi, Özel Sayı-1 (UMK-2015), s. 988-996 (Konyada III. Ulusal Mobilya Kongresinde sunulmuştur)

  Bağış, C., Avcı, B., Yaldızci, E.Ş., Bozkurt, F., Başboğa, İ.H., Mengeloğlu, F. 2015. TiO2 Kullanımının PVA Esaslı Biyobozunur Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Teknik online Dergisi, Özel Sayı-1 (UMK-2015), s. 997-1004 (Konyada III. Ulusal Mobilya Kongresinde sunulmuştur)

  Karakuş, K., Güleç, T., Kaymakcı, A. ve Mengeloğlu, F. (2010). Mısır Sapı Unlarının Dolgu Maddesi Olarak Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi, Ambalaj, Plastik, Gıda, Makine, Kalıp, Otomasyon Teknolojileri Dergisi (AP Ambalaj Plastik), Sayı:42, ISSN:1305-6646, pp:46-50. (Artvin Sempozyum’da Bildiri olarak sunulmuştur.)

  Mengeloğlu, F. ve Kurt, R. (2004). Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler 1:Tabakalanmış Kaplama Kereste (TAK) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM) KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 7 (1) 39-45.

  Mengeloğlu, F. ve Alma, M.H. (2004). Bakır-Krom-Arsenik (CCA) Koruyucu Tuzları ile Muamele Edilmiş Odunun Bertaraf Edilmesi ve Tekrar Kullanımı. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 4 (1) 13-27.

  Mengeloğlu, F. ve Alma, M.H. (2002). Buğday Saplarının Kompozit Levha Üretiminde Kullanılması. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 5 (2) 37-49 (2002).

  Mengeloğlu, F., Alma, M.H. ve Çetin, N.S. (2002). Plastik Endüstrisinde Buğday Sapı Ununun Kullanılabilirliği. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 2 (1) 57-64.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER
 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR
 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri