KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Fakültesi

IMFES2019- III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu-10.04.2019


Değerli Bilim İnsanları, Uzmanlar ve Katılımcılar,

Sizleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesinin 03-05 Ekim 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş/Türkiye’de düzenleyeceği “Akdeniz Ormanlarının Geleceği; Sürdürülebilir Toplum ve Çevre” temalı III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’na katılmaya davet ediyoruz. 

I.’si 26-28 Ekim 2011 tarihinde KSÜ Orman Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu'nun II.'si 22-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. III.'sü uluslararası ölçekte ve İstiklal madalyası sahibi bir kent olan Kahramanmaraş'ta 03-05 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Orman ekosistemleri, odun ve odun dışı orman ürünleri üretimi, biyolojik çeşitliliği koruma, iklim düzenleme, küresel ısınmayı önleme, su üretimi, toprak ve su koruma, kent yaşamını destekleme, kırsal kalkınma, rekreasyon olanakları sunma, av ve yaban hayatı geliştirme, toplum sağlığını ve kültürel değerleri koruma gibi pek çok işlevi bulunan alanlardır. Bu açıdan Akdeniz, ormanları dağlık alanları ve potansiyel kaynakları ile hem ulusal hem de küresel ölçekte büyük bir öneme sahiptir. Akdeniz orman ve dağ ekosistemlerinin sürdürülebilirliği ve bu kaynakların sunduğu hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanılabilmesi için üretim, koruma, kullanma, yönetim ve izleme konularında yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemi de ortaya çıkmaktadır.

Bu sempozyum;  bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum örgütleri ve uygulayıcıların öncelikli olarak orman ve çevre odaklı sürdürülebilirliğin sağlanması için orman ve çevre, sürdürülebilir arazi yönetimi, ormancılık politikaları ve kurumsal kalkınma, orman yönetimi ve korunması, orman ürünleri ve hizmetleri, dağlar ve su havzaları, şehir ve şehir çevresindeki ormancılık, tarımsal ormancılık, kuraklığın etkilerinin azaltılması ve arazi degradasyonun değerlendirilmesi vb konularda sorunlar ve çözüm önerilerinin bilimsel bir ortamda tartışılmasına imkan sağlayacaktır. Bu sempozyumda, Akdeniz ormancılığı özelinde ve diğer doğal ekosistemlerin karşı karşıya olduğu ekolojik, ekonomik, teknik, yönetsel ve sosyal sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’na yapacağınız katkılar için teşekkür ederiz.

Sizleri 03-05 Ekim 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta misafir etmekten mutluluk duyarız.

Detaylı bilgi için lütfen sempozyum web sitesini ziyaret ediniz.

Düzenleme kurulu adına,

Prof. Dr. Hasan SERİN (Dekan)

Doç. Dr. Turgay DİNDAROĞLU (Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Şule KISAKÜREK (Dekan Yrd.)


III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium web site Please

visit IMFES2019 at: http://imfes2019.ksu.edu.tr