Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Fakültesi22.02.2018 tarihinde Orman Fakültesi Mehmet Kanat Konferans salonunda Erasmus+ Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı  gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda ilk olarak Fakültemiz Erasmus koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Seyran PALABAŞ UZUN Erasmus öğrenim hareketliliği hakkında öğrencileri bilgilendirmiştir. Ardından geçmiş dönemlerde bu hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan ve eğitimlerinin bir yarıyılını yurtdışında alan Orman Mühendisliği öğrencileri Yasin KÖKYILDIRIM (İspanya) ve Burak GÜNEŞ (Polonya)  yaşadıkları tecrübeleri öğrenci arkadaşları ile paylaşmıştır. Toplandı sonunda Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Fatih MENGELOĞLU  Erasmus+ öğrenim hareketliliği konusunda genel bir değerlendirme yaparak programın önemini vurgulamıştır. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı