Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Fakültesi

Turkish Journal of Forest Science (Turk J For Sci), Orman Mühendisliği,  Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Doğa Bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştirma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya Ingilizce dilinde yayınlamaktadır. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir.  Dergi konu ve kapsamina girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açisindan uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Nisan ve Ekim olmak uzere yılda iki sayı online yayınlanan çalısmalarin daha önce yayınlanmamis veya yayinlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.




Genel Yayın Yönetmeni

Prof.Dr. İbrahim Bektaş

 

Yayın Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Hakan Oğuz

Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaş Serin

Yrd. Doç. Dr. Şule Kısakürek

Yrd. Doç. Dr. Seyran Palabaş Uzun

Yrd. Doç. Dr. Turgay Dindaroğlu

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Özdemir

 

İletişim 

Tel: 0344 300 1711

Faks: 0344 300 1712

E-mail: orman@ksu.edu.tr

SAYI 8


Genel Yayın Yönetmeni

Prof.Dr. İbrahim Bektaş

 

Yayın Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Hakan Oğuz

Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaş Serin

Yrd. Doç. Dr. Şule Kısakürek

Yrd. Doç. Dr. Seyran Palabaş Uzun

Yrd. Doç. Dr. Turgay Dindaroğlu

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Özdemir

 

İletişim 

   Tel: 0344 280 1711

Faks: 0344 280 1712

E-mail: orman@ksu.edu.tr

  



http://orman.ksu.edu.tr) Bologna Süreci kapsamda geliştirilmiştir. Ders müfredatları ile ilgili olarak özellikle “mezunların istihdam edilebilirliği” konusunda bütün paydaşların görüş ve düşüncelerini almak amacı ile 24 Ocak 2013 tarihinde saat 14:00’da Fakültemizde “Bologna Sürecinde Orman Fakülteleri Mezunlarının İstihdam Edilebilirliği Kapsamında Yüksek Öğretim Modeli” konulu bir panel düzenlenecektir. Panele ilgili meslek kuruluşlarından temsilciler ve Orman Fakültesi öğretim elemanlarımız davetlidir.


SAYI 1-2

SAYI 3 

SAYI 4

SAYI 5

SAYI 6

SAYI 7


Genel Yayın Yönetmeni

Prof.Dr. İbrahim Bektaş

 

Yayın Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Hakan Oğuz

Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaş Serin

Yrd. Doç. Dr. Şule Kısakürek

Yrd. Doç. Dr. Seyran Palabaş Uzun

Yrd. Doç. Dr. Turgay Dindaroğlu

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Özdemir

 

İletişim 

   Tel: 0344 280 1711

Faks: 0344 280 1712

E-mail: orman@ksu.edu.tr

 




Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı